Партнърс Инженеринг EООД

"Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага:

 • Изготвяне, анализ и съгласуване на проектни документации
  • - Анализ
    - Определяне на остатъчен ресурс
     - Експертна оценка
      - Предпроектни проучвания
       - Проектиране
        - Изграждане
         - Изпитания ( функционални )
          - Документация за узаконяване
           - Въвеждане в експлоатация
            - Поддръжка и сервиз
           • Радиационен и емисионен контрол, екологични експертизи и сценарии за аварийни ситуации
           • Проучвания, анализи и проектиране на възобновяеми енергийни източници
           • Разработка на софтуер и внедряване на автоматизирани системи за управление
           • Сервиз, абонаментно обслужване и поддръжка на подемно-транспортни съоръжения и фотоволтаични централи
2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.