Партнърс Инженеринг EООД

НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага:

     I. Автоматизация на нови и модернизация на съществуващи системи /машини

      на основата на програмируеми логически контролери ( PLC ):
    • Rockwell Automation: ControlLogix ( с резервирани системи ), FlexLogix, SLC500, S5
    • Siemens: S7-400, S7-300, S7-200
    • Schneider Electric: Zelio, Twido
     • с използуването на промишлени мрежи: Ethernet/IP, ControlNet , DeviceNet, DH+, Remote IO, Profibus (-DP), MPI, Modbus, RS485
      и интелигентни периферни устройства DeviceNet, Profibus, Modbus, RS485

      II. Внедряване и модернизация с честотни регулатори и софтстартери:

       - специализирани честотни регулатори с векторно регулиране ( Flux vector ) и проверка на момента ( Torque proving ) при тежки режими на работа
       - мощни честотни регулатори за средно напрежение ( до 10kV, 25МW )

       III. Aвтоматизация на сгради:

      • Анализ и оценка на работата / ресурса на съществуващи системи / машини
      • Интеграция на съществуващи специфични приложения към СУБД или приложения на други производители
      • Визуализация на данни от специфични софтуерни или хардуерни източници на данни
      • Архивиране на данни от специфични софтуерни или хардуерни източници на данни в СУБД
      • Разработка на софтуерни трансмитери, конвертори и транзакт менажери за реално време ( OPC или специализирани СУБД )
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.