Партнърс Инженеринг EООД

ПОДЕМНИ И ХОДОВИ КОМПОНЕНТИ

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага:

    • Ел.задвижвания:
      • - Комплектни задвижващи единици: мотор-редуктори с правотокови и асинхронни ( едно- и дву-скоростни ) ел.двигатели 0.18 – 500кW, окомплектовани с пускови устройства ( релейно-контакторни, софт-стартери, честотни регулатори ) по задание на клиента
        - Специализирано управление на моторни задвижвания с честотни регулатори с векторно регулиране за леки и тежки режими ( за различна ПВ% )

        • Товарозахватни приспособления:
          • - клещи, траверси, грайфери
            - приспособления за манипулиране на рулони, листов прокат, тръби, други

            • Лебедки:
             • - Подемни лебедки за повдигателни уредби с товароподемност 1--500t
               - Теглещи лебедки за хоризонтални движения с мощност 0.12--120kW

               • Кранови колички
                • - Кранови колички с товароподемност до 500t.

                 • Ходови възли и механизми:
                  • - задвижващи и свободни
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.