Партнърс Инженеринг EООД

Дружеството е с внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 със сертификат, издаден от BUREAU VERITAS CETRIFICATION.

2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.