Партнърс Инженеринг EООД

Дружеството е с внедрена Интегрирана система за управление и Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и е сертифицирано съгласно стандартите EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007.

 

Ние притежаваме още:

  • Удостоверение на ДАМТН - главна дирекция "Инспекция за държавен и технически надзор" за модернизация, преустрйство и обслужване на подемни съоръжения;
  • Удостоверение на ДАМТН - главна дирекция "Инспекция за държавен и технически надзор" за вписване в Регистъра на лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори;
  • Rockwell Automation Inc RcSI сертификат за системен интегратор.
  •  

     

2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.